domingo, 13 de mayo de 2007

Beste modu batean / De otra manera


* Más vivienda de protección oficial y fomento del alquiler especialmente entre la juventud.
* Mejora y mantenimiento de las zonas de juego infantiles.
* Compromiso municipal con la educación: cesión de terrenos, cooperación y apoyo a todos los centros, escuela infantil pública dentro de “Haurreskolak”.
* Plan “Sopela Kulturala” y fomento del uso y aprendizaje del euskera en la administración, comercio, educación...
* Desarrollo del “Gazte Plana”; creación del espacio espacio joven basado en la autogestión.
* Creación de bidegorris comunicando las zonas deportivas , escolares y playas con el centro del pueblo.
* Surfestival en Sopela aunando medio ambiente, deporte y turismo.
* Creación de la concejalía de la Mujer.
* Fomento de la participación : creación de foros y locales para las diferentes asociaciones y grupos del pueblo.
* Compromiso con el comercio de Sopela: impulso de la competitividad con deducciones en los impuestos.
* Eliminación de la OTA y creación de aparcamientos alternativos cerca de las estaciones del metro, polideportivo y playas.
* Policía municipal por la noche y actuación contra la contaminación acústica y el gamberrismo.

Programa completo
http://www.geocities.com/leire_pinedo/programacas.pdf* Babes ofizialeko etxebizitza gehiago eta alokairuaren sustapena gehien bat gazteen artean.
* Umeen jolasguneak hobetu eta mantendu.
* Udal konpromisoa hezkuntzarekin: lurzailal lagatu, ikasketa zentro guztiak lagundu, haur eskola publikoa “Haurreskolak” partzuergoaren barne.
* “Sopela Kulturaka” plana sortu eta euskararen erabilpena eta ikasketa bultzatu administrazioan, merkataritzan, hezkuntzan, aisialdian.
* “Gazte Plana” landu, gazte gunea sortu autogestio eredupean.
* Kirolguneak, eskolaguneak eta hondartzak herriko erdialdearekin lotzeko bidegorriak egin.
* Sopelan Surfestival bat sortu kirola, ingurumena eta turismoa alkartuz.
* Emakumearen zinegotzigoa sortu.
* Partehartzea bultzatu, foroak eta herriko elkarte eta talde ezberdinentzako lokalak sortu.
* Sopelako dendekin konpromisoa lehiakortasuna sustatuz, trebakuntzarako laguntzen bidez, instalazio eta berriztatzeak finantziatuz, udal zergetan kenkariak aplikatuz…
* TAO kendu eta aparkaleku alternatiboak eraiki batez ere metro geltoki, polikiroldegi eta hondartzen aloban.
* Udaltzaingoa gauez eta kutsadura akustikoaren kontrako neurriak.

Programa osoa
http://www.geocities.com/leire_pinedo/programaeus.pdf

No hay comentarios: