miércoles, 28 de abril de 2010

Apirilaren 29ko plenoko aztergai zerrenda

AZTERGAIEN ZERRENDA

1.- 2010EKO MARTXOAREN 25EKO AURREKO AKTAREN ONARPENA, BALEGOKIO.


ATAL ERABAKITZAILEA

Ogasuna

2.- ZERBITZU PUBLIKOA ETA ADMINISTRAZIO JARDUERAK EGITEAGATIKO TASAK ARAUPETU DITUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA. 10. EPIGRAFEA: KIROL ERAIKUNTZA.KIROLDEGI

3.- ZERBITZU PUBLIKOA ETA ADMINISTRAZIO JARDUERAK EGITEAGATIKO TASAK ARAUPETU DITUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA. 13. EPIGRAFEA: KURTZIO KULTUR ETXEA

4.- UDALAREN HERRI JABARITZAREN BAKARREKO ERABILERAGATIKO EDO APROBETXAMENDU BERZIAGATIKO TASAK ARAUPETU DITUEN ORDENANTZAREN ALDAKETA


5.- ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIKO EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA. 3. EPIGRAFEA: LIBURUTEGIA

6.- ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIKO EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA. 5. EPIGRAFEA:K ULTURA, KIROL ETA TURISMO ZERBITZUAK ETA GAIAK


7.- ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIKO EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA. 6. EPIGRAFEA: MUSIKA TAILERRAK.

8.- ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIKO EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ORDENANTZA. 7. EPIGRAFEA: UDALEKUAK

9.- AURREKONTUA BETETZE ARAUDIAREN 39 ARTIKULUAREN AURREKONTU ALDAKETA.Lan eta Zerbitzuak

10.- SOPELANAKO HIRI-HONDAKINAK PRESTATU, BILDU ETA GARRAIATZEKO ZERBITZUEN KONTRATUAREN PREZIOAK BERRIKUSTEA.

11.- SOPELANA BARRUKO AUTOBUS-GARRAIOAREN KUDEAKETA ZEHARKAKOA EZ IZATEKO PROPOSAMENA.

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena

12.- ESKUALDATZE AKTA. GAIA: BARINATXE HONDARTZAKO ZERBITZU ERAIKINAREN BERRANTOLAKETARI DAGOZKION INSTALAZIO ETA OBREN MANTENUA ETA KUDEAKETA.


ARGIBIDE, SUSTAPEN ETA KONTROL ATALA

13.- PRESAKO MOZIOAK, HALAKORIK BADA


14.- ERREGU ETA GALDERAK

No hay comentarios: