miércoles, 2 de febrero de 2011

EA coloca el futuro de NaBai en el tejado de Aralar y PNV


La Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna se ratifica en la validez de NaBai como apuesta electoral y de los acuerdos estratégicos y nacionales firmados con anterioridad

La Asamblea Nacional de EA apuesta por NaBAi y los acuerdos estratégicos

NaBai eta akordio estrategikoen balioa azpimarratu du EAko Batzar Nagusiak

"EA apuesta por cumplir su compromiso de mantener la coalición Nafarroa Bai, sin perjuicio de su apuesta estratégica por la acumulación de fuerzas abertzales y progresistas en toda Euskal Herria"

Nafarroa Bai koalizioa mantentzearen aldeko apustua egin du EAk, bere apostu estrategiko nazionalari uko egin gabe

La Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna reunida ayer en la sede de Gasteiz ha ratificado la validez de Nafarroa Bai como coalición electoral para las elecciones forales y municipales de mayo en Nafarroa así como de los acuerdos estratégicos y nacionales firmados durante el último año. Así, la formación no firmará ningún documento más allá de las Bases Políticas, Programáticas y Organizativas de NABAI para el periodo 2011-2015.


La Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna, máximo órgano entre congresos, ha aprobado la propuesta de resolución realizada por la Ejecutiva Nacional del partido en una reunión de urgencia convocada cuando el jueves pasado los socios de la coalición electoral, a menos de 24 horas para la firma del acuerdo electoral, cambiaron las condiciones establecidas con anterioridad.


La Asamblea, que ha sido larga y muy participativa, ha aprobado por mayoría cualificada la propuesta que establece tras escuchar las explicaciones de Pello Urizar, secretario general, sobre los acontecimientos y negociaciones de la última semana.


El texto aprobado por la Asamblea establece que Eusko Alkartasuna "decide libremente su propia estrategia política, electoral y de pactos en pos de sus aspiraciones y objetivos a corto, a medio y a largo plazo" y se critica la intención de los socios de NaBai de "interferir en la estrategia política de este partido, usando en beneficio de sus intereses partidistas un proyecto ilusionante como Nafarroa Bai, del que Eusko Alkartasuna ha sido y sigue siendo socio fundador, inspirador y protagonista".


Desde esa libertad, Eusko Alkartasuna ha decidido cumplir su reiterado compromiso de mantener en todo caso la coalición Nafarroa Bai, sin perjuicio de su apuesta estratégica por la acumulación de fuerzas abertzales y progresistas en toda Euskal Herria.


Concluida la Asamblea, Pello Urizar ha enviado la propuesta de resolución aprobada a los socios de NaBai, mostrándoles su disposición a ofrecer cuantos datos y explicaciones crean necesarios.BATZAR NAGUSIAREN EBAZPEN-PROPOSAMENA NAFARROA BAIRI BURUZ


Eusko Alkartasuna alderdi nazionala eta subiranoa da, eta ordezkaritza instituzionala du Euskal Herriko lurralde guztietan. Hori horrela, EAk askatasun osoz erabakitzen du bere estrategia politikoa, elektorala eta itunen ingurukoa epe labur, ertain eta luzerako helburuak lortze aldera. Estrategia hori EAren barne-organoen erabaki subiranoen bitartez bakarrik -Batzar Nagusi honetan bereziki, bera baita biltzarren arteko organo gorena- aldatu edota egokitu dakieke herri honen errealitate ezberdinei.
Horregatik guztiagatik, Eusko Alkartasunak egun Nafarroan dituen bazkideen borondate argia tinko salatu nahi dugu, alderdi honen estrategia politikoan nahasi nahi izan dutelako, Nafarroa Bai bezalako proiektu ilusionagarri bat haien interes alderdikoien mesederako erabiliz. Nafarroa Baik Eusko Alkartasuna sortzaile, sustatzaile eta protagonista izan du eta badu oraindik; Nafarroa Bai asmo ireki eta integratzaile batekin jaio zen, Nafarroan UPN eta PPren eskumari gobernu-alternatiba bat eskaintzeko helburuarekin, eta lehentasun horri eutsi behar dio gaur egun. Horixe aldarrikatzen dugu oraindik eta horixe aldarrikatuko dugu aurrerantzean, koalizioaren barruan edo koaliziotik kanpo, gure adierazpen eta iritzi askatasuna eta politikan jarduteko dugun eskubidea zilegitasun osoz erabiliz.
Nafarroa Garaia gure herriak, Euskal Herriak, dituen zazpi herrialdeetako bat da. Historikoki, herrialde horretan Eusko Alkartasunak erreferente politiko eta institucional argia ordezkatu du, UPNren proiektu baztertzaile, ultrakontserbadore eta antiabertzalearen aurrean. Abiapuntu horretatik bertatik Eusko Alkartasunak Nafarroa Bairen sorrera sustatu zuen 2003. urtearen amaieran, Madrilen ordezkaritza abertzale bat lortu ahal izateko. Batasun abertzalea izan da geroztik inspiratu gaituen printzipioa, betiere bide politiko eta demokratikoak bakarrik erabiltzearen aldeko apustua oinarritzat hartuz. Une hartan abertzaletasun osoarentzat oso garrantzitsua izan den tresna bat sortzea ahalbidetu zen eta orain, subiranista guztiek bide politiko eta demokratikoen aldeko apustu sendoa egiten duten honetan, posible izan behar du indar abertzale, aurrerakoi eta ezkerreko guztiek bat egiteak, Nafarroan Euskal Herri osoan bezala.
Horregatik, 2011ko maiatzaren 22ko udal eta Nafarroako Parlamenturako hauteskundeei begira, EAk ahalegin guztiak egin ditu batasun hori ahalbidetzeko, eta Ezker Abertzalearen balizko sarrerari ateak irekita utzi beharra aldarrikatu du, guztiok onartzeko moduko baldintzetan eta ezker abertzalearen legeztapenak hori ahalbidetuko zuen neurrian. EAk, betiere Nafarroa Bai koalizioa mantentzeko behin baino gehiagotan berretsi duen konpromisoa betetzearren, eta Euskal Herri osoan indar abertzaleen eta aurrerakoien arteko metaketaren aldeko apustu estrategikoari eutsiz, Batzar honi eskatzen dio ebazpen-proposamen hau onar dezala:
1.- 2011ko maiatzaren 22ko udal eta Nafarroako Parlamenturako hauteskundeetarako Nafarroa Bai Hauteskunde-Koalizioaren sinatzea dela eta, Eusko Alkartasunak Nafarroa Bai Nafarroan aldaketa politikoa eta soziala lortzeko tresna eraginkorra den uste osoa du. Gaur, duela zortzi urte bezalaxe, Eusko Alkartasunak bat egiten du koalizioaren hasierako printzipioekin, nafar eskuma instituzioetatik kanpo uzteko helburuarekin, alegia, politikan, gizarte mailan, ekonomian eta hizkuntza arloan Nafarroako herritarren nortasunarekin bat etorriko den kudeaketa egokiago bat egiteko.
2.- Eusko Alkartasunako militantziak indar subiranisten metaketaren aldeko apustua egiten du behin betiko bakea eta normalizazio politikoa lortze aldera, eta independentzia erdiesteko autodeterminazio eskubidea erabiltzeko urrats eraginkorrak emate aldera. Apustu horrek izaera estrategikoa eta nazionala du, eta berretsi egin da azkeneko Biltzar Nagusiaren Txosten Politikoan eta Euskal Herriaren Independentziaren Aldeko Akordio Subiranista Sustatzeko Eusko Alkartasunaren Oinarrizko Proposamenean (Miramarreko Agiria). Apustu horrek Lortu Arte akordioa, Ezker Abertzalearekin, eta Euskal Herria Ezkerretik ituna, Ezker Abertzale eta Alternatibarekin, sinatzea ahalbidetu du. Bi hitzarmen horiek ekarpen garrantzitsuak dira herri honen panorama politikorako, eta baita ere Gernikako Akordioa, gure ibilbide-orria Euskal Herrian bakea lortzeko.
3.- Indar abertzaleen metaketaren aldeko apustu honetan, Nafarroa Bairen hasierako printzipioei jarraitzeko eta nafar eskumari tokia kentzeko irekia eta anitza izan behar duen apustu honetan -beto edo baztertzerik gabe- , Eusko Alkartasunak bere egiten ditu NABAIk 2011-2015rako hitzartutako Oinarri Politikoak, Programatikoak eta Antolakuntzakoak, eta 2011-2015 legealdirako Nafarroako Parlamentuan zein Nafarroako Udaletxeetan gure apustu instituzional bakarra Nafarroa Bai dela adierazten dugu. Beraz, Nafarroari dagokionez eta legealdi horri begira beste edozein hauteskunde-konpromiso baztertzen dugu; ez, ordea, estrategikoak, eta horrek ez dakar, inolaz ere, indar abertzale, aurrerakoi eta ezkerreko guztien metaketaren alde, Nafarroan ere bai, lan egiteari uko egitea.TEXTO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN TORNO A NAFARROA BAI

Eusko Alkartasuna es un partido nacional, soberano y con presencia institucional en todos los territorios de Euskal Herria. Como tal decide libremente su propia estrategia política, electoral y de pactos en pos de sus aspiraciones y objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Dicha estrategia sólo puede ser modificada y/o adaptada a las distintas realidades de este país por decisión soberana de sus órganos internos, y particularmente, de esta Asamblea Nacional, máximo órgano de decisión entre congresos.
Por todo lo anterior queremos denunciar firmemente la voluntad manifiesta de partidos socios de Eusko Alkartasuna actualmente en Navarra de interferir en la estrategia política de este partido, usando en beneficio de sus intereses partidistas un proyecto ilusionante como Nafarroa Bai, del que Eusko Alkartasuna ha sido y sigue siendo socio fundador, inspirador y protagonista. Nafarroa Bai, que nació con vocación aperturista e integradora y con la aspiración de ser alternativa de gobierno a la derecha de UPN y PP en Navarra, debe mantener esa prioridad de objetivos, y así seguimos defendiéndolo y lo haremos en adelante, tanto dentro como fuera de la Coalición, en el legítimo ejercicio de nuestra libertad de expresión, de opinión y de actuación política.
Nafarroa Garaia es uno de los siete territorios de nuestro país, Euskal Herria. Históricamente Eusko Alkartasuna ha representado en este territorio un referente político e institucional nítido en oposición al proyecto excluyente, ultraconservador y antiabertzale de UPN. Siguiendo estas mismas premisas Eusko Alkartasuna inspiró a finales de 2003 la creación de Nafarroa Bai para la obtención de una representación abertzale en Madrid. La unidad abertzale ha sido desde entonces nuestro principio inspirador, basado en la apuesta exclusiva por las vías políticas y democráticas. Entonces se hizo posible la creación de un instrumento importantísimo para el conjunto del abertzalismo. Ahora que la apuesta por las vías políticas y democráticas es firme por parte de todo el arco soberanista, debe ser posible la acumulación de todas las fuerzas abertzales, progresistas y de izquierdas en Nafarroa, al igual que en el resto del país.
Por ello, y ante las elecciones municipales y al Parlamento de Navarra del 22 de mayo de 2011 EA ha hecho todos los esfuerzos para posibilitar esa confluencia propugnando mantener abierta la eventual incorporación de la Izquierda Abertzale en las condiciones por todos asumibles y en la medida que su propia legalización lo permitiera. EA para cumplir su reiterado compromiso de mantener en todo caso la coalición Nafarroa Bai, sin perjuicio de su apuesta estratégica por la acumulación de fuerzas abertzales y progresistas en toda Euskal Herria, propone a esta Asamblea la aprobación de la siguiente propuesta de resolución:
1.- Que con ocasión de la firma de la Coalición Electoral Nafarroa Bai para las elecciones municipales y al Parlamento de Navarra del 22 de mayo de 2011, Eusko Alkartasuna continúa firme y decididamente convencida de que Nafarroa Bai es un instrumento eficaz para conseguir el cambio político y social en Nafarroa. Los principios fundacionales de la coalición, que marcan como objetivo desbancar a la derecha navarra de las instituciones para realizar una gestión política, social, económica y lingüística más acorde con la identidad de la ciudadanía del herrialde, son compartidos por Eusko Alkartasuna, hoy, así y como desde hace ocho años.
2.- La militancia de Eusko Alkartasuna apuesta por la acumulación de fuerzas soberanistas como estrategia para caminar hacia la paz definitiva, la normalización política y el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación para conseguir la independencia. Esta apuesta, de carácter estratégico y nacional, se ha reafirmado en documentos como la Ponencia Política del último Congreso y la Propuesta Base de Eusko Alkartasuna para la Activación de un Acuerdo Soberanista a favor de la Independencia de Euskal Herria (Documento de Miramar) y ha permitido la materialización de los pactos Lortu Arte, con la Izquierda Abertzale, y Euskal Herria Ezkerretik, con la Izquierda Abertzale y Alternatiba, que suponen una aportación de peso al panorama político del país, o el Acuerdo de Gernika, que constituye nuestra hoja de ruta para la pacificación de Euskal Herria.
3.- En esta apuesta por la acumulación de fuerzas abertzales que consideramos debe ser abierta y plural para obedecer a los principios fundacionales y poder desbancar a la derecha navarra -sin vetos ni exclusiones- Eusko Alkartasuna hace suyas las Bases Políticas, Programáticas y Organizativas de NABAI para el periodo 2011-2015 en el Parlamento de Navarra y los Ayuntamientos de Nafarroa, y afirmamos que nuestra apuesta institucional es exclusivamente Nafarroa Bai. Descartando, en lo referente a Nafarroa y para el citado periodo, cualquier otro compromiso electoral que no estratégico, sin que ello suponga renunciar a seguir trabajando por la acumulación de todas las fuerzas abertzales, progresistas y de izquierdas, también en este territorio.

Gasteiz, 2011-02-01

No hay comentarios: